Politik

En by for os alle

Frederiksberg Have og Lindevangsparken, svømmehallerne, idrætsanlæggene, de små haver, musikhøjskolen, butikslivet – der er mange ting, som er med til at gøre Frederiksberg til noget særligt. Men de vanvittige boligpriser betyder, at Frederiksberg risikerer at blive omdannet til en rigmandsghetto. Sådan synes jeg ikke, det skal være. Jeg vil gå forrest i kampen for en blandet by med plads til både unge og gamle, overlægen og sygeplejersken, advokaten og førtidspensionisten. Når vi bygger nyt – fx på hospitalsgrunden – skal vi derfor sikre, at der også bygges almene boliger. Der skal gøres op med boligspekulanter, og kommunale boliger skal ikke sælges til kapitalfonde som Blackstone, der vil skrue op for huslejen.

Danmarks bedste by at blive ældre i

Frederiksberg skal være Danmarks bedste by at blive ældre i – både for de seniorer, der kan leve et aktivt liv, og for dem, der har brug for hjælp og pleje. Frederiksberg skal være fyldt med tilbud om sport, kreativitet, debat, kunst, kultur og oplysning. Vi skal skabe muligheder for samvær, kammeratskab, frivillighed og bevægelse uanset interesser og alder. Når kræfterne ikke længere rækker, skal vi stå klar med en omsorgsfuld hjemmepleje og med plejehjem, der føles som et hjem og ikke som en institution. Der skal være frisk, hjemmelavet mad på alle kommunens plejehjem. Vi skal tage et opgør med minuttyranniet og give plads til, at personalet kan bruge deres faglighed i hverdagen.

Bedre sundhed og forebyggelse

Corona-epidemien har vist, at der er brug for et tæt samarbejde mellem stat, region, kommune og de praktiserende læger for at give borgerne den bedst mulige sundhedshjælp. Frederiksberg Kommune skal skabe langt bedre sammenhæng ikke mindst for de ældre medicinske patienter, der udskrives til kommunal rehabilitering. Vi kan ikke være bekendt, at mange ældre falder mellem to stole, når de udskrives fra sygehuset og har brug for hjælp til genoptræning. Frederiksberg skal styrke den forebyggende indsats og forbedre sine tilbud om blandt andet rygestop og misbrugsbehandling. Der skal mere fokus på forebyggelse, hvor flere aktiviteter skal holde os selvhjulpne oppe i alderen.

Et godt børneliv

Frederiksberg står midt i en børneskandale, hvor det har vist sig, at der ikke var styr på sagsbehandlingen af ca. 1050 børnesager. Der er truffet afgørelser om blandt andet anbringelser, uden at reglerne er fulgt. Det kan vi ikke være bekendt, og det skal kommunen rette op på. Vi skal sikre, at alle i rette tid får den hjælp, de har behov for. Indsatsen for et bedre børneliv stopper ikke her. Der er for få pædagoger til at tage sig af de mindste i vores vuggestuer og børnehaver. Vi skal have børnehavealderen sat op til 3 år. Vi skal bevare vores skovbørnehaver. Vi skal have nogle flere og mere spændende legepladser. Og vi skal have fokus på fritidslivet – oven på coronanedlukningen er der behov for at få alle børn og unge med i fællesskabet igen.

Folkeskolen – velfærdssamfundets kronjuvel

Det er vigtigt for sammenhængskraften på Frederiksberg, at vi har en god og attraktiv folkeskole, hvor direktørens datter går i klasse med SOSU’ens søn. Socialdemokratiet har de sidste fire år været med til at sikre skolemadsordning på alle Frederiksbergs skoler og afsat midler til, at der maksimalt må være 26 elever i klasserne på alle skoler. Men mere skal gøres: Vi skal have klassekvotienterne længere ned. Alle skolebygningerne skal renoveres. Og vi skal opprioritere SFO og klub med bedre normeringer og flere ressourcer.

Sine Heltberg om “Ældre”

Sine Heltberg om “Boliger”

Sine Heltberg om “Børn”